ریزش 30 تا 90 میلیون تومانی قیمت خودرو های مونتاژی

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع