دومین همایش آموزشی امدادگران کرمان موتور

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع