خودروی تمام برقی JAC E50A. تاکسی تهران نو

مراسم معرفی 1000 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران برگزار شد. بر این اساس 200 دستگاه تاکسی برقی در فاز اول به تاکسی داران فرسوده تحویل داده می شود. – 1000 تاکسی برقی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی می شود. مراسم ورود 1000 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل…
منبع خبر: اقتصاد روز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع