خودروهای مونتاژی روی دست کارخانه ها ماند

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع