خودروسازان به جای تولیدکننده واردکننده می شوند؟

رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معتقد است واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری تاثیری بر روند تولید خودروسازان داخلی ندارد. – اخیرا آمار واردات خودرو منتشر شد که جزئیات شرکت های واردکننده را نشان می دهد. بر اساس این آمار در 11 ماه امسال 8040 دستگاه ثبت …
منبع خبر: اندیشه معاصر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع