خبر مهم وزیر صمت برای متقاضیان خودروهای پیش فروش

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع