حضور شرکت کرمان موتور در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

این شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست با خودروهای برقی عقاب، هیبریدی JS6 و تاکسی برقی کرمان موتور حضور دارد. شرکت کرمان موتور با اولین محصول انحصاری برقی خود. – این شرکت در نمایشگاه بین المللی محیط زیست خودروهای برقی عقاب، هیبریدی JS6 و تاکسی برقی کرمان را …
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع