حضور شرکت کرمان موتور در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شرکت کرمان موتور با اولین محصول انحصاری برقی خود در نمایشگاه بین المللی محیط زیست شرکت کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت کرمان موتور، در نمایشگاه بین المللی محیط زیست، شرکت کرمان موتور با اولین محصول انحصاری برقی خود در نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور یافت. با توجه به روابط …
منبع خبر: ایلانا
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع