حراج ویژه موتور کرمان / خرید موتور سوگولی کرمان نو با قیمت ارزانتر از بازار / ثبت نام بدون قرعه کشی جک فقط با قیمت 434 میلیون تومان

حراج ویژه کرمان موتور / خرید سوگولی کرمان موتور نو با قیمت ارزان تر از بازار / ثبت نام بدون قرعه کشی جک فقط با 434 میلیون تومان در حال حاضر با توجه به شوک تورمی وارد شده به بازارها، تقاضا برای خرید خودرو افزایش یافته است. – به بیش از یک میلیارد تومان رسید همین موضوع تقاضا برای …
منبع خبر: سناپرس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع