حراج خودرو کرمان پایان سال با تحویل سه ماهه شرایط و ضوابط ثبت نام سه خودروی اقتصادی

در خصوص فروش کرمان موتور اسفند 1402 سه محصول KMC JAC J4 و JAC S3 خودروهای اقتصادی هستند. این خودروها سالهاست که وجود دارند…
منبع خبر: پیام
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع