جزییات ثبت نام شاهین و 7 محصول دیگر سایپا در طرح یکپارچه

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع