جزئیات اشتراک اوراق مرابحه کرمان موتور

فراپور آگهی اشتراک اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور را منتشر کرد. – بنا به گزارش معاونت اقتصادی، پس از صدور مجوز شماره 122.149248 مورخ 30 اسفند 1402 از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار اوراق مرابحه به شرکت کرمان موتور، شرکت مذکور در نظر دارد اوراق مذکور را به فروش برساند. که مشخص می شود …
منبع خبر: معاونت اقتصادی
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع