تجمع مشتریان کرمان موتور مقابل وزارت صمت و شورای رقابت

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع