تاکسی های قدیمی تهران با تاکسی های برقی کرمان جایگزین می شوند

روز یکشنبه 5 فروردین 1403 شرکت خودروسازی کرمان با امضای قراردادی با سازمان تاکسیرانی شهر تهران با حضور شادی مالکی رئیس این سازمان و سامان فیروزی مدیرعامل کرمان متعهد شد. شرکت خودروسازی یک هزار دستگاه تاکسی برقی برای ناوگان حمل و نقلی که در شهر تهران مستقر شد، اختصاص داد.
منبع خبر: تیتر خبر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع