تاکسی های برقی شرکت کرمان موتور به خیابان های تهران می آیند

شرکت کرمان موتور در گام اول مرکز تخصصی ویژه این خودروهای برقی را اختصاص و تجهیز کرد. صبح روز یکشنبه 5 فروردین 1403 شرکت خودروسازی کرمان با سازمان تاکسیرانی تهران با حضور شادی مالکی رئیس این سازمان و سامان … – شرکت کرمان …
منبع خبر: حرف شما
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع