به صورت قسطی صاحب این شاسی بلند محبوب شوید!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع