بدقولی کرمان موتور با تأخیر در تحویل خودرو

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع