بازدید وزیر صمت از خودرو ایگل کرمان موتوروزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در غرفه شرکت کرمان موتور در نمایشگاه اتواکسپو تهران از خودرو جدید ایگل در دو نسخه بنزینی و برقی بازدید به عمل آورد. – خبرگزاری تسنیم ، خودرو ایگل، توجه عباس علی آبادی در غرفه کرمان موتور را به خود جلب کرد و وزیر صمت پس از بررسی کامل خودروها …
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع