بازدید سرپرست سازمان تاکسیرانی از غرفه کرمان موتورسرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران امروز در خلال برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو تهران از غرفه کرمان موتور بازدید کرد. –
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع