بازدید رییس سازمان بورس از کارخانه و مجموعه های قطعه سازی شرکت کرمان موتور

در جریان بازدید کارخانجات کرمان موتور، خودروسازان بم ، قوای محرکه و آرمان الکتریک، پروژه های خط رنگ رباتیک کرمان موتور و خطوط تولید خودروهای تجاری این شرکت مورد بازدید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت همراه قرار گرفت.منبع

000 دستگاه خودروی سواری و تجاری در شرکت کرمان موتور در چشم انداز 1405 ارائه گردید.

در این بازدید، نقشه راه تحقق ظرفیت تولید 250.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی شرکت کرمان موتور در پی بازدید عشقی از کارخانه کرمان موتور که به منظور آشنایی با خطوط تولید و زیرساخت های این شرکت انجام گرفت.

دکتر مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، به همراه جمعی از مدیران این مجموع، از کارخانه کرمان موتور در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در شهرستان بم بازدید کردند.

هدف از این بازدید در جریان قرار گرفتن سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه های بزرگ کرمان موتور در منطقه و ایجاد ارتباط مناسب بین این سازمان و شرکت های تولیدی بوده است.