ایگل با الهام از بی وای دی دیسترویر طراحی شده استبررسی های اخیر استایل ایگل نشان داد که کرمان موتور برای ساخت سدان ملی خود از طراحی بی وای دی دیسترویر 05 الهام گرفته است. – بازار ؛ گروه خودرو: کرمان موتور در نمایشگاه خودرویی تهران اقدام رونمایی از محصول جدید خود موسوم به سدان ملی به نام ایگل کرد، این خودروساز بخش خصوصی …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع