اولین محصول خودروسازی کارمانیا رونمایی شد

به گزارش اقتصاد ایران، شرکت خودروسازی کرمانیا در سال 1395 تاسیس و مالکیت آن چندی پیش به شرکت کرمان موتور واگذار شد و در دوره جدید فعالیت خود وارد بازار خودروهای تجاری شد و از این رو با حضور در نمایشگاه خودرو شیراز، ورود رسمی آن به بازار خودرو آغاز شد – مرگبار.
منبع خبر: اقتصاد ایران
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع