اوراق مشارکت شرکت کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

پذیره نویسی اوراق شرکت کرمان موتور به منظور تامین منابع مالی لازم برای تامین و خرید قطعات یدکی لازم برای تولید خودروهای این شرکت انجام می شود و از روز چهارشنبه 2 اسفند 1402 هجری شمسی به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. .

در این مدت 30 میلیون اوراق مرابحه عرضه می شود.

اوراق 3 ساله با نرخ سود 23 درصد است که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می شود.

بانک صادرات ایران ضامن این اوراق است.

همچنین سندیکا متشکل از صندوق سرمایه گذاری انحصاری الگوریتم سرمد بازار، سرمایه بانک مسکن، صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازار کایان، صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازاریابی تراز ویستا، صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازاریابی تثبیت پاداش و صندوق سرمایه گذاری انحصاری اوراق مشارکت مدیریت بازار تک دانا تشکیل خواهد شد. بازاریابان مسئول

پذیره نویسان مشترکین متشکل از شرکت گروه پشگامان کارزان، صندوق سرمایه گذاری نماد آورا، صندوق تامین سرمایه مسکن، شرکت گروه مالی کایان، صندوق سرمایه گذاری ویستا و صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش هستند.

لازم به ذکر است شرکت کارگزاری ذیصلاح، عامل فروش و شرکت کارگزاری مالی میرداد آفر ناشر این اوراق هستند.

منبع