اوراق مشارکت شرکت کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

در این مدت 30 میلیون اوراق مرابحه عرضه می شود. اوراق 3 ساله با نرخ سود 23 درصد است که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می شود. بانک صادرات ایرانیان ضامن این اوراق است و سندیکایی متشکل از یک صندوق سرمایه گذاری…
منبع خبر: تیتر خبر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع