امضای قرارداد همکاری با یک شرکت خودروسازی برای جایگزینی تاکسی های قدیمی با تاکسی های برقی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان تاکسیرانی شهر تهران و یک شرکت خودروسازی برای جایگزینی تاکسی های برقی فرسوده پایتخت برگزار شد. به گزارش النا، مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک برای جایگزینی تاکسی های فرسوده تهران با تاکسی های برقی امروز برگزار شد.
منبع خبر: ایلانا
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع