امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک میان مِکو و شرکت های بزرگ خودروسازتفاهم نامه توسعه همکاری های مشترک در زمینه زیرساخت های خودرو برقی بین شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مِکو) و شرکت های بزرگ خودروساز به امضا رسید. – امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک میان مِکو و شرکت های بزرگ خودروساز تفاهم نامه توسعه همکاری های مشترک در زمینه زیرساخت …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع