اطلاعیه کرمان موتور برای ثبت نام کنندگان نوبت دوم سامانه یکپارچه

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع