استخدام نیروی خدماتی و آبدارچی برای نمایندگی کرمان موتور در تهران

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع