آیا واردات خودرو بر روند تولید خودروسازان تاثیر دارد؟

رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: خوشبختانه شرکت ایران خودرو محصولات زیادی در حوزه خودروهای تجاری دارد اما با توجه به افزایش تعداد خودروهای فرسوده و همین موضوع هزینه حمل و نقل کالا را افزایش می دهد. فرسوده شدن … سوخت افزایش می یابد …
منبع خبر: اکنجار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع