آغاز تحویل خودروی متقاضیان سامانه یکپارچه از خرداد تا شهریور 1402

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع