آغاز انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه از امروز

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع